Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodromus Sp. z o.o., z siedzibą w Golkowicach 451, NIP 6832082313, Regon 122988008
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Prodromus Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 885 286 992 lub adresem email iod@prodromus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem i zaangażowane w nawiązywanie kontaktów biznesowych w imieniu firmy Prodromus Sp. z o.o.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo lub zostaną usunięte w wypadku uzasadnionego interesu Administratora
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Copyright 2016 © by Prodromus sp. z o.o. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka