Rada Nadzorcza

Przemysław
Danowski

Jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w venture capital/private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako członek zarządu. W latach 2006-2009 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie dla spółek z sektora zaawansowanych technologii i mediów. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych, które wspiera są m.in. Vigo System S.A. – światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi S.A. – deweloper i wydawca gier komputerowych oraz mobilnych, Clearcode S.A. – software house specjalizujący się w adtech i martech, Prodromus S.A. – (tj. Emitent) oraz ZPC Otmuchów S.A. – producent słodyczy i produktów śniadaniowych. Przemysław Danowski zasiada ponadto w radach nadzorczych Baltchem S.A., Vigo System S.A., Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A., ZPC Otmuchów S.A. oraz Zmorph S.A.

Mateusz
Czajkowski

W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł radcy prawnego. Obecnie, radca prawny w grupie kapitałowej Warsaw Equity Management S.A., gdzie odpowiada za analizę ryzyk inwestycyjnych oraz ocenę i przygotowywanie nowych projektów pod kątem prawnym. Mateusz Czajkowski zasiada w radach nadzorczych Zmorph S.A. oraz Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie i Hype Me Sp. z o.o.

Paweł
Błachno

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Finanse Przedsiębiorstw) i Uniwersytetu w Sztokholmie (Bankowość) w 1999 oraz Akademii Leona Koźmińskiego na Advanced Management Program w 2017. Od 2004 r. Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Członek Małopolskiej Rady Innowacji oraz Rady Nadzorczej Ezgotech Sp. z o.o.

 

 

Paweł
Szydłowski

Ukończył studia na kierunku Finance and Banking Stockholm University School of Business (MS) oraz na kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent programu Top500 Innovators Science – Management – Commercialization, realizowanego na Uniwersytecie Stanforda (2012 r.). W 2018 r. uzyskał z wyróżnieniem tyłuł Master of Business Administration (Executive MBA) Université du Québec à Montréal oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004 – 2009 Analityk Finansowy w TRIGON Dom Maklerski. Następnie, w latach 2009 – 2017 związany z JCI Venture Sp. z o.o., gdzie pełnił rolę m. in. Dyrektora Inwestycyjnego. Prezes Zarządu oraz Inwestor w ABAN Fund. Członek rad nadzorczych kilkunastu spółek start-up działających m. in. w obszarze biotechnologii, farmacji oraz inżynierii medycznej. Członek Rady Inwestycyjnej w projekcie Inkubator Innowacyjności+ w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od maja 2021 r. członek rady nadzorczej Simteract S.A., notowanego na rynku NewConnect producenta gier wideo.

 

Michał
Sowa

W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2005 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych. W 2004 r. zdał egzamin adwokacki, uzyskujący tytuł adwokata. Od 2005 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, REGON:122988008 NIP:6832082313 KRS:0000485910 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka