Założyciele

Bartłomiej
Wielogórski

W 2000 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Następnie w latach 2003 – 2009 ukończył szereg studiów podyplomowych, m. in. z zakresu Zarządzania Produkcją oraz Zarządzania Jakością. W przeszłości pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością w Eurodruk Kraków, Kierownika ds. Operacyjnych w Tesco Sp. z o.o. oraz Dyrektora Zarządzającego w Surgo Sp. z o.o. Od 2013 r. współzałożyciel oraz Prezes Zarządu w Prodromus Sp. z o.o. a od czerwca 2021 r. w Prodromus S.A.

Grzegorz
Piątek

W 2012 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Doświadczenie zawodowe zdobywał wykonując pracę na stanowiskach odpowiedzialnych za projektowanie, obsługę i nadzorowanie projektów informatycznych w firmach takich jak ATM SI S.A., KLK Sp. z o.o., VERACOMP S.A. Od 2013 r. współzałożyciel oraz Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Prodromus Sp. z o.o. a od czerwca 2021 r. w Prodromus S.A.

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, REGON:122988008 NIP:6832082313 KRS:0000485910 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka