Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:

1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodromus S.A., z siedzibą w Krakowie, Łukasiewicza 1, NIP 6832082313

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Prodromus S.A. możliwy jest pod numerem tel. 885 286 992 lub adresem email iod@prodromus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem i zaangażowane w nawiązywanie kontaktów biznesowych w imieniu firmy Prodromus S.A.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo lub zostaną usunięte w wypadku uzasadnionego interesu Administratora

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, NIP: 6832082313 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka