Oferta publiczna

Dlaczego warto zainwestować w Prodromus S.A.:

  • Doświadczony zespół łączący osiągnięcia naukowe z praktycznym doświadczeniem w komercjalizacji urządzeń leczniczych
  • Przełomowe projekty w dziedzinie rehabilitacji zwiększające skuteczność terapii
  • Atrakcyjny model biznesowy z rozbudowaną siecią dystrybucji na całym świecie
  • Opatentowane i autorskie rozwiązania, chronione na wszystkich rynkach, gdzie prowadzona jest sprzedaż Prodrobotów
  • Terapia wspomagana robotem może zmniejsza intensywność pracy terapeuty, a co za tym idzie koszty związane z rehabilitacją

.

Materiały i informacje zamieszczone na tej stronie dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie mniej niż 44.444 oraz nie więcej niż 444.444 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 9,00 zł (dziewięć złotych) każda akcja („Akcje Serii C”) oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez spółkę Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta publiczna”).

Termin zapisów na Akcje Serii C: 8.07.2021-31.08.2021;

Liczba Akcji Serii C: nie mniej niż 44.444 i nie więcej niż 444.444;

Wartość oferty brutto: nie więcej niż 3.999.996 zł;

Cena emisyjna jednej Akcji Serii C: 9,00 zł;

Minimalny zapis: 50 akcji/450 zł;

Planowany przydział Akcji Serii C: 14 września 2021 r.;

Podmiot uprawniony do przyjmowania zapisów na Akcje Serii C: wyłącznie Emitent.

.

DOKUMENT OFERTOWY (pobierz dokument):

Prodromus_Dokument_ofertowy

.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE (pobierz dokument):

Prodromus - formularz zapisu na akcje

.

PREZENTACJA PRODROMUS (pobierz dokument):

PRODROMUS_prezentacja

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, REGON:122988008 NIP:6832082313 KRS:0000485910 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka