Rada Naukowa

Dr hab. Wiesław
Chwała

Prof. AWF w Krakowie. Ekspert z zakresu biomechaniki, patobiomechaniki, biomechaniki klinicznej, ergonomii, biofizyki i kinezjologii oraz biomechaniki sportu. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie oraz Kierownik Pracowni Biokinetyki i Dyrektor Szkoły Doktorskiej tejże uczelni. Autor ponad 120 artykułów naukowych i monografii. Odznaczony Brązowy Krzyżem Zasługi oraz licznymi nagrodami rektorskimi za działalność naukową (995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2008). Współpracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca dla instruktorów IPNFA (ang – International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association). Autor metod badania parametrów biomechanicznych chodu za pomocą trójwymiarowej analizy chodu u osób z różnymi schorzeniami aparatu ruchu.

Maciej
Szydłowski

Lekarz medycyny, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również były wykładowca i nauczyciel akademicki tego wydziału. Związany zawodowo z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, starszy asystent na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Centrum Leczenia Artrogrypozy. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, jak również uczestnik licznych kursów doskonalących. Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży jak również wad wrodzonych, leczeniu operacyjnym objawów mózgowego porażenia dziecięcego oraz szeroko pojętą problematyką schorzeń stóp i biodra u dzieci i młodzieży.

Filip
Windak

Fizjoterapeuta, specjalista w terapii pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym niedowładami połowiczymi i czterokończynowymi, udarami mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi, urazami rdzenia kręgowego, dziecięcym porażeniem mózgowym, ataksją. Absolwent licznych kursów podyplomowych, m.in. Bobath, Stymulacji Manualnej, Kinesio-Taping, Terapii Manulanej Szkoły Niemieckiej. Od 2011 r. Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału, a następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Od grudnia 2016 r. również jako Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, NIP: 6832082313 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka