Rynek

Prodromus S.A. prowadzi działalność na rynku urządzeń rehabilitacji zrobotyzowanej. To relatywnie nowy, dynamicznie rosnący rynek. Według prognozy międzynarodowej firmy doradczej Marketysers Global Consulting, globalny rynek robotyki rehabilitacyjnej osiągnął wartość 597,2 mln USD w 2018 r. W horyzoncie 2026 r. Marketysers Global Consulting prognozuje wzrost wartości rynku do poziomu 2,98 mld USD, co oznacza średnioroczną dynamikę (CAGR) na poziomie 22,3%. Robotyka rehabilitacyjna obejmuje technologie pozwalające na ułatwianie i usprawnienie rehabilitacji poprzez zastosowanie robotów, stanowiąc jeden z segmentów zastosowań robotyki w medycynie obok robotów chirurgicznych, zrobotyzowanych systemów diagnostycznych czy też zautomatyzowanych systemów nawigacji.

Roboty są zaprojektowane w celu zapewnienia wsparcia terapii dla pacjentów z przejściowymi lub trwałymi niepełnosprawnościami. Służą głównie do rehabilitacji kończyn poprzez ruchy wspomagające, które mogą budować ścieżki neurologiczne, ułatwiające pacjentom korzystanie z mięśni.

Tempo wzrostu rynku, a zwłaszcza segmentu neurorehabilitacji zrobotyzowanej wynika z epidemiologii poszczególnych schorzeń, stanowiącej pochodną m.in. procesów demograficznych na kluczowych rynkach geograficznych jak również z rosnących nakładów na służbę zdrowia w państwach wysokorozwiniętych (UE,USA) i dynamicznie rozwijających się gospodarkach Azji/Pacyfiku.

Prognozowana wartość rynku robotyki rehabilitacyjnej wg segmentów (mln USD).

Źródło: Global Rehabilitation Robotics Market (…) Outlook and Segment Forecast 2016 – 2026, Marketysers Global Consulting

.

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, NIP: 6832082313 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka