Środki unijne i Finansowanie

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje, ośrodki naukowe, organizacje, lub podmioty biznesowe w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze środków krajowych lub unijnych.

Jesteśmy otwarci na udział w konsorcjach oraz jako partner lub podwykonawca projektu.

Jesteśmy beneficjentem europejskiego programu ‚Inteligentny Rozwój’:

Plakat promocyjny - na stoisko PL A4

Firma PRODROMUS Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0374/20-00 pn. Innowacyjny robot rehabilitacyjny do reedukacji i leczenia zaburzeń chodu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego robota (Prodrobot Magna) do reedukacji i leczenia zaburzeń chodu u dorosłych pacjentów z niedowładem kończyn dolnych będącym wyn. choroby (w szczególności o podłożu neurologicznym) lub urazów.

Urządzenie składać się będzie z:

− podstawy z najazdem, na którą można wjechać wózkiem inwalidzkim

− 2 kolumn stałych z podnośnikiem śrubowym pacjenta i odchylnej podpory korpusu

− metalowej konstrukcji nośnej z uprzężą dla pacjenta

− 2 rozsuwanych kolumn, na których zawieszone będą 2 ruchome ortezy na kończyny dolne pacjenta

− stelaża pulpitu sterującego z ekranem i klawiaturą

Punkt utwierdzenia ortez w osi bioder będzie poruszać się w 2 kierunkach równoległych do osi Y i Z w sposób naśladujący anatomiczny ruch bioder podczas chodzenia co stanowi zupełną nowość na skalę światową. Urządzenie wyposażone zostanie w system sterowania, który umożliwi precyzyjne odtworzenie trajektorii dla co najmniej 5 programów ćwiczeń: chodu, przysiadu, wymachu, rowerka i chodzenia po schodach oraz zestaw dodatkowych ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości wybranych grup mięśniowych, które zostaną dobrane w projekcie. Robot będzie posiadał system akwizycji danych do analizy nacisków i jakości chodu (system feedback) pozwalający monitorować postępy w terapii oraz moduł gier 2D i wizualizacji w rzeczywistości wirtualnej (VR) zwiększający zaangażowanie pacjenta a tym samym skuteczność terapii.

Konstrukcja umożliwi zapinanie pacjenta w pozycji siedzącej (w wózku inwalidzkim) i jego automatyczną pionizację. Pacjent będzie mógł ćwiczyć w pełnym obciążeniu nóg, jak i w częściowym odciążeniu. Robot będzie sprzedawany za pośrednictwem dystrybutorów klinikom i instytucjom świadczącym usługi w zakresie terapii i opieki rehabilitacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 2 080 311,06 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 248 186,64 PLN.

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, REGON:122988008 NIP:6832082313 KRS:0000485910 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka